1,5 millioner elbiler i Norge i 2030. Ingen krise ifølge NVE.
- For å redusere utslippene fra veitrafikk er det nødvendig med flere nullutslippskjøretøy.
Sammendrag NVE rapport.

For å redusere utslippene fra veitrafikk er det nødvendig med flere nullutslippskjøretøy. Vi har i denne rapporten valgt å se på et scenario med 1,5 millioner elektriske personbiler på veiene i 2030. Et slikt antall elbiler kan gi et økt strømforbruk på omtrent 4 TWh, som tilsvarer en økning på 3 prosent av Norges strømforbruk.

 

Mulige konsekvenser for strømnettet er vurdert av NVE ved å analysere belastningen i nettet hos en rekke nettselskap. Den gjennomsnittlige belastningen fra elbillading er lav, og resultatene viser at strømnettet i Norge vil tåle en forholdsvis stor overgang til elbiler.

 

Imidlertid vil det være slik at om mange lader elbilen samtidig i ett område, kan dette skape utfordringer for transformatorer og kabler i distribusjonsnettet. Dette gjelder spesielt i områder med liten kapasitet i strømnettet som for eksempel hytteområder.

 

Målinger og spørreundersøkelser viser at mye av dagens elbillading foregår på natten. Dette er en stor fordel for strømnettet da det er lavere belastet i denne perioden.

 

Frem til 2030 må mange av dagens transformatorer og kraftledninger i distribusjonsnettet skiftes ut på grunn av alder. Nettselskapene bør vurdere å reinvestere i komponenter med noe høyere kapasitet enn dagens, slik at nettet blir enda bedre rustet til å takle full elektrifisering av transportsektoren. Det kan også være aktuelt å forsere reinvesteringer på bakgrunn av økt elbillading.

 

I områder med svakt nett kan spenningskvaliteten bli dårligere ved mye elbillading. Spesielt kan skjevspenning som følge av høy enfase ladeeffekt bli en utfordring, men omfanget av dette er vanskelig å forutsi.

 

Systemer for smart lading og flytting av last kan redusere de mulige utfordringene i strømnettet som følger av elbillading. Avanserte måle- og styringssystem (AMS), som blir installert hos alle husholdninger innen 2019, blir et viktig hjelpemiddel for å få til smart lading. Innføring av effekttariffer, altså at nettleien varierer med tid for å spre srtømforbruket, kan gi en viktig motivasjon for å benytte seg av mulighetene som ny teknologi fører med seg.

Anmeldelser og tester.