ELTAXI I OSLO I 2022?

Hvorfor klarer en millionby i Kina å elektrifisere over 15 000 taxier innen 2020, mens Oslo ikke vil klare å elektrifisere 2000 taxier innen 2022?

Teknisk Ukeblad:

"Shenzhen er verdens 12. største by, med 11,9 millioner innbyggere. Byen, som ligger like nord for Hong Kong, er sentrum for Kinas høyteknologiindustri.

Totalt består flåten av busser som brukes i offentlig kollektivtrafikk av 16.359 elektriske busser.

Det er den største elektriske flåten noe sted i verden. I tillegg kommer 12.518 elektriske drosjer, som utgjør 62,5 prosent av byens drosjeflåte, ifølge Shenzhen Daily

Resten av drosjeflåten i Shenzhen skal for øvrig elektrifiseres senest i 2020, men lederen for byens byrå for offentlig transport sier ifølge Shenzhen Daily at dette kan skje før dette."

Overoptimisme om rask innføring av nullutslippsbiler.
NT avdeling Oslo er sterkt kritisk til forutsetningene bak forslaget om nullutslippsbiler i drosjenæringen i byen. Det påpekes feil om tilgjengelighet av biler, lademuligheter, økonomi og konkurranseforhold.

Bakgrunn:

Oslo kommune ved Bymiljøetaten (BYM)
har sendt på høring forslag om at alle drosjer i
byen skal være nullutslippsbiler innen 2022. Saken ska lopp i bystyret til våren.

Det vil komme mange elbiler i 2018/2019 som kan brukes som taxi.

NTAO (Norges Taxiforbund avdeling Oslo) har vurdert dette kravet om nullutslippsbiler innen 2022 mot kravene til at drosjebiler skal kunne gå døgnet rundt, de skal kunne ta ulike kundegrupper med ulike behov, de skal kunne kjøre på alle typer av føre, de skal ha en viss rekkevidde, de skal ha en viss størrelse, de bør ha en viss kvalitet – som Tesla ikke innehar ifølge NTAO etc. Det stilles også krav til lademuligheter som det ikke finnes i 2018. Det vises også til at drosjene i Norge utgjør en helt ubetydelig del av bilene i Norge - og verden.

Det finnes muligheter og det finnes begrensninger. Dessverre er drosjebransjen mest opptatt med å finne begrensninger.

Ett av flere spørsmål en bør stille, er om dagens lover og regler for persontransport utenfor rute er hugget i sten.

Miljøfaktoren:

NTAO viser til at drosjene utgjør 0,3 prosent av bilparken. Norge står jo for en svært liten del av verdens forurensing. Skal det være grunnen til at vi ikke trenger å bry oss om forurensing?

I flere år har både Sverige og Danmark gått foran implementering av miljøbiler. På Arlanda kreves det miljøvennlige drosjebiler. På Gardermoen er det ingen krav til miljøvennlige drosjer. Der kan 20 år gamle dieseldrosjer stå i timevis under taket å forurense.  I Oslo har det ikke vært stilt noen krav til drosjebiler før nylig. Det er fullt mulig i dag å ta ut ett drosjeløyve på en 20 år gammel bil, og det går flere over 20 år gamle mercedeser. Drosjebransjen har ikke gjort noen forsøk på å rydde opp i bilparken. Det er myndighetene som må presse dette gjennom. Drosjebransjen gjør det sterkt motvillig og til store protester. Det er jo dette vi kan lese i Taxi nr. 7 2017.

Bilkvalitet:
NTAO mener at kvaliteten på Tesla er for dårlig. Det hindrer ikke at en Tesla Model S har gått over 400 000 km på samme batteri i Finland. I Norge ville det tilsvare en kostnad på under 100 000 kr for strøm til bilen. For en dieseldrosje ville utgiftene ligge på rundt 400 000 kroner i drivstoff. Mange eiere av nye modeller Mercedes har jo erfart at kvaliteten er under pari så snart burde Tesla Model S ha en bra kvalitet. Batteriene ser jo ut til å vare flere hundretusen kilometer uten problemer. De gis jo 8 år og fri km i garanti.